ბიზნესის საზღვრები

ამ მომენტისთვის ჩვენ ვმუშაობთ პოლონეთში და გერმანიაში. ჩვენ მჭიდროთ ვთანამშრომლობთ კვების წარმოების ინდუსტრიის უმსხვილეს კომპანიებთან პოლონეთში და გერმანიაში. ჩვენ ვუძღვებით თორმეტ კონტრაქტს და ვასაქმებთ 2500-ზე მეტ ადამიანს.