სერვისი

  • გამოცდილი კორდინატორები/წარმოების მუშაკები
  • გამოცდილი მექნიკოს-მუშაკები
  • გამოცდილი გუნდის წმყვანი სპეციალისტები
  • გამოცდილი კადრების მართვის სპეციალისტები